Animagia.pl

Polskie wydawnictwo anime

Polityka prywatności – archiwum nr 3

Niniejsza archiwalna polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych zebranych od 6 grudnia 2020 do 29 września 2021 włącznie. Nie ma zastosowania do danych zebranych wcześniej, ani później.

 1. Serwis Animagia.pl („serwis”) jest Ci udostępniany przez firmę („nas”):
  Animagia.pl Tomasz Lewoc
  ul. Joachima Lelewela 17/2, 53-505 Wrocław
  NIP 8971848814, REGON 368874449,
  będącą administratorem danych przetwarzanych w ramach niniejszej polityki.
 2. Nie zbieramy żadnych danych osobowych, jeśli używasz naszej strony internetowej lub naszej aplikacji mobilnej bez dokonywania zakupów i bez zakładania konta w serwisie.
 3. Jeśli nie masz ukończonych 16 lat, nie możesz założyć konta w serwisie. Jeśli masz przynajmniej 16, ale mniej niż 18 lat, Twój rodzic lub opiekun musi przeczytać niniejszy dokument i zaakceptować go w Twoim imieniu, zanim założysz konto.

Zakupy na stronie internetowej bez użycia aplikacji mobilnej

 1. Żeby dokonać zakupu na naszej stronie internetowej, musisz utworzyć nowe konto w chwili zakupu (przy czym obowiązuje ograniczenie wiekowe, o którym mowa w punkcie 3) lub zalogować się na konto założone przy wcześniejszym zakupie.
 2. Dokonując zakupu na naszej stronie internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia (w tym adresu IP, który jest automatycznie rejestrowany w momencie złożenia zamówienia), w zakresie niezbędnym do świadczenia zakupionej usługi lub dostarczenia zakupionych treści cyfrowych.
 3. Dane, które podajesz przy zamówieniu, są nam potrzebne dlatego, że dokonując zakupu, zawierasz z nami umowę zgodnie z regulaminem serwisu. Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane w celu jednoznacznego określenia Twojej tożsamości jako osoby, która dokonała płatności i której przysługuje dostęp do treści cyfrowych lub usług na mocy zawartej umowy. Twoje dane przechowujemy do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń dotyczących umowy (za wyjątkiem Twojego adresu e-mail, który trzymamy bezterminowo, dopóki nie zażądasz jego usunięcia, gdyż jego usunięcie jest równoznaczne z usunięciem całego Twojego konta w serwisie).
 4. Możemy przekazać Twoje dane dostawcy usług płatniczych, za pomocą którego dokonujesz płatności za zamówienie, w zakresie potrzebnym do realizacji płatności.
 5. Ciasteczka własne (first-party) wykorzystujemy wyłącznie w celach technicznych, przede wszystkim żeby umożliwić Ci dodawanie produktów do koszyka w naszym sklepie oraz logowanie się na konto. Dzięki tak ograniczonemu stosowaniu nie musimy zawracać Ci głowy upierdliwym powiadomieniem o ciasteczkach, jak tylko odwiedzisz naszą stronę. Możesz zablokować ciasteczka w ustawieniach przeglądarki, ale wtedy wiele funkcji serwisu przestanie działać.
 6. W momencie dokonania przez Ciebie zakupu, lub anulowania rozpoczętej płatności, możemy skorzystać z narzędzia Facebook Pixel, by zbadać skuteczność naszych działań marketingowych. Wiążę się to z zapisaniem na Twoim urządzeniu danych (w formie ciasteczek third-party) wygenerowanych przez to narzędzie (dostarczone przez firmę Facebook), w momencie gdy jesteś na stronie potwierdzającej zakończenie zakupu (lub anulowanie płatności, gdyż to jest ta sama strona). Dokonując zakupu, lub rozpoczynając płatność online, wyrażasz na to zgodę, chyba że w ustawieniach przeglądarki zablokujesz ciasteczka stron trzecich.

Zakupy w aplikacji mobilnej

 1. Dokonywanie zakupów w naszej aplikacji mobilnej nie wymaga posiadania konta w naszym serwisie.
 2. Gdy dokonujesz zakupu w naszej aplikacji mobilnej, nie zbieramy żadnych Twoich danych za wyjątkiem numeru transakcji. Ten numer nie mówi nam, kto dokonał zakupu, i pozwala jedynie potwierdzić, że zakup przebiegł poprawnie. Jeśli dokonasz więcej niż jednego zakupu w aplikacji, po numerach transakcji będzie widać, które zakupy były dokonane przez tego samego nabywcę, ale to wciąż nam nie powie, kto jest tym nabywcą.
 3. Aplikacja mobilna pozwala, nieobowiązkowo, powiązać dokonane w niej zakupy z kontem w naszym serwisie. Jeśli dokonasz takiego powiązania, numery dokonanych przez Ciebie transakcji nie będą już dla nas anonimowe.
 4. Numery transakcji przetwarzamy w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji (jeśli takowe zgłosisz, poprosimy Cię o dodatkowe informacje wskazujące, że dana transakcja była dokonana przez Ciebie, np. potwierdzenie płatności) oraz, jeśli nastąpiło powiązanie z kontem, umożliwienie Ci dostępu do zakupionych produktów z poziomu konta. Numery transakcji przechowujemy do przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących zakupu (jeśli nastąpiło powiązanie z kontem, usunięcie już niepotrzebnych numerów transakcji nie powoduje usunięcia produktu z konta).
 5. Jeśli chcesz powiązać zakup dokonany w aplikacji z nowym kontem, przy tworzeniu konta musisz podać adres e-mail. Ten adres przechowujemy bezterminowo, dopóki nie zażądasz jego usunięcia, gdyż jego usunięcie jest równoznaczne z usunięciem całego konta. Przy zakładaniu konta obowiązuje ograniczenie wiekowe, o którym mowa w punkcie 3.

Postanowienia końcowe

 1. Masz prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, a także żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Aby z tego prawa skorzystać, wyślij podpisany wniosek na nasz adres lub skontaktuj się z nami pod adresem animagia@animagia.pl. Możesz też wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.
 2. W przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa, możemy przekazać Twoje dane podmiotom innym, niż przewidziane w niniejszej polityce prywatności, a także przechowywać i przetwarzać Twoje dane dłużej, niż przewidziano w niniejszej polityce prywatności.
 3. Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności. Takie zmiany nie działają wstecz i będą regulować przetwarzanie Twoich danych dopiero po dokonaniu przez Ciebie, po wprowadzeniu zmian, kolejnego zakupu lub powiązania produktu z kontem (co wymaga zaakceptowania nowej polityki prywatności), i będą dotyczyć tylko danych zebranych od tamtej chwili.
 4. W szczególnych przypadkach, w których zaistnieje potrzeba wprowadzenia zmian w przetwarzaniu danych już zgromadzonych, powiadomimy Cię mailem z 15-dniowym wyprzedzeniem, chyba że przepisy prawa dopuszczają zmiany bez powiadomienia w danej sytuacji.