Polityka prywatności i ciasteczek do 31 sierpnia 2023

Postanowienia ogólne

 1. Serwis Animagia.pl („serwis”) jest Ci udostępniany przez firmę („nas”):
  Animagia.pl Tomasz Lewoc
  ul. Joachima Lelewela 17/2, 53-505 Wrocław
  NIP 8971848814, REGON 368874449,
  będącą administratorem danych przetwarzanych w ramach niniejszej polityki.
 2. Nie zbieramy żadnych danych osobowych, jeśli używasz naszej strony internetowej lub naszej aplikacji mobilnej bez dokonywania zakupów i bez zakładania konta w serwisie.
 3. Jeśli nie masz ukończonych 16 lat, nie możesz założyć konta w serwisie. Jeśli masz przynajmniej 16, ale mniej niż 18 lat, Twój rodzic lub opiekun musi przeczytać niniejszy dokument i zaakceptować go w Twoim imieniu, zanim założysz konto.

Zakupy na stronie internetowej bez użycia aplikacji mobilnej

 1. Żeby dokonać zakupu na naszej stronie internetowej, musisz utworzyć nowe konto w chwili zakupu (przy czym obowiązuje ograniczenie wiekowe, o którym mowa w punkcie 3) lub zalogować się na konto założone przy wcześniejszym zakupie.
 2. Dokonując zakupu na naszej stronie internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych wpisanych przez Ciebie do formularza podczas składania zamówienia, a także Twojego adresu IP, który jest automatycznie rejestrowany w momencie złożenia zamówienia, w celach:
  • przeprowadzenia procesu płatności i następnego dostarczenia Ci produktów lub wykonania usług, oraz rozpatrywania Twoich ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: Rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 („RODO”), art. 6 ust. 1 lit b – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy);
  • prowadzenia księgowości (podstawa prawna: RODO, art. 6 ust. 1 lit. c – prawny obowiązek administratora);
  • rozpatrywania lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami innymi niż Twoje reklamacje dotyczące przedmiotu zakupu (podstawa prawna: RODO, art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadniony interes administratora).
 3. Możemy przekazać Twoje dane dostawcy usług płatniczych, za pomocą którego dokonujesz płatności za zamówienie, w zakresie potrzebnym do realizacji płatności.
 4. Ciasteczka własne (first-party) wykorzystujemy wyłącznie w celach technicznych, przede wszystkim żeby umożliwić Ci dodawanie produktów do koszyka w naszym sklepie oraz logowanie się na konto. Dzięki tak ograniczonemu stosowaniu nie musimy zawracać Ci głowy upierdliwym powiadomieniem o ciasteczkach, jak tylko odwiedzisz naszą stronę. Możesz zablokować ciasteczka w ustawieniach przeglądarki, ale wtedy wiele funkcji serwisu przestanie działać.
 5. W momencie dokonania przez Ciebie zakupu, lub anulowania rozpoczętej płatności, możemy skorzystać z narzędzia Facebook Pixel, by zbadać skuteczność naszych działań marketingowych. Wiążę się to z zapisaniem na Twoim urządzeniu danych (w formie ciasteczek third-party) wygenerowanych przez to narzędzie (dostarczone przez firmę Facebook), w momencie gdy jesteś na stronie potwierdzającej zakończenie zakupu (lub anulowanie płatności, gdyż to jest ta sama strona). Dokonując zakupu, lub rozpoczynając płatność online, wyrażasz na to zgodę, chyba że w ustawieniach przeglądarki zablokujesz ciasteczka stron trzecich.

Zakupy w aplikacji mobilnej

 1. Dokonywanie zakupów w naszej aplikacji mobilnej nie wymaga posiadania konta w naszym serwisie.
 2. Gdy dokonujesz zakupu w naszej aplikacji mobilnej, zbieramy i przetwarzamy tylko numer transakcji. Ten numer nie mówi nam, kto dokonał zakupu, i pozwala jedynie potwierdzić, że płatność przebiegła poprawnie. Jeśli dokonasz więcej niż jednego zakupu w aplikacji, po numerach transakcji będzie widać, które zakupy były dokonane przez tego samego nabywcę, ale to wciąż nam nie powie, kto jest tym nabywcą. Numery transakcji są dla nas niezbędne w rozumieniu RODO, art. 6 ust. 1 lit. b, gdyż są one sygnałem o poprawnie dokonanej płatości, na który udostępniamy Ci zakupione produkty lub usługi.
 3. Aplikacja mobilna pozwala, nieobowiązkowo, powiązać dokonane w niej zakupy z kontem w naszym serwisie (dla wygodnego dostępu z innych urządzeń). Jeśli dokonasz takiego powiązania, numery dokonanych przez Ciebie transakcji nie będą już dla nas anonimowe. Jeśli celem takiego powiązania zakładasz nowe konto z poziomu aplikacji, musisz podać adres e-mail (bez którego konto nie może istnieć). Podstawą prawną przetwarzania numerów transakcji w powiązaniu z kontem jest zgoda użytkownika w rozumieniu RODO, art. 6 ust. 1 lit a.

Postanowienia końcowe

 1. Masz prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, a także żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Aby z tego prawa skorzystać, wyślij podpisany wniosek na nasz adres lub skontaktuj się z nami pod adresem animagia@animagia.pl. Możesz też wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.
 2. Twoje dane przechowujemy nie dłużej, niż:
  • w przypadku danych niezbędnych do prowadzenia księgowości – na czas wymagany przepisami prawa;
  • w przypadku adresu e-mail użytego do założenia konta – do momentu usunięcia go na Twoje żądanie (gdyż jest to równoznaczne z usunięciem całego konta);
  • w przypadku pozostałych danych – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń dotyczących zakupu.
 3. Wyłącznie w przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa, możemy przekazać Twoje dane podmiotom innym, niż przewidziane w niniejszej polityce prywatności, a także przechowywać i przetwarzać Twoje dane dłużej, niż przewidziano w niniejszej polityce prywatności.
 4. Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności. Takie zmiany nie działają wstecz i będą regulować przetwarzanie Twoich danych dopiero po dokonaniu przez Ciebie, po wprowadzeniu zmian, kolejnego zakupu lub powiązania produktu z kontem (co wymaga zaakceptowania nowej polityki prywatności), i będą dotyczyć tylko danych zebranych od tamtej chwili.
 5. W szczególnych przypadkach, w których zaistnieje potrzeba wprowadzenia zmian w przetwarzaniu danych już zgromadzonych, powiadomimy Cię mailem z 15-dniowym wyprzedzeniem, chyba że przepisy prawa dopuszczają zmiany bez powiadomienia w danej sytuacji.