Koszyk

Kupujesz:

Kyoukai no Kanata – Przeszłość
25,00 zł

Dane do faktury

Konto

Zakładasz nowe konto. Jeśli masz już konto, zaloguj się.


Hasło możesz ustawić później (otrzymasz odpowiedni link mailem).

Płatność

Razem: 25,00 zł


Przetwarzanie danych na potrzeby płatności:

Administratorem danych osobowych jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18. Dane osobowe podane przez Kupującego zostaną wykorzystane przez mElements S.A.w celu realizacji transakcji płatniczej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez mElements S.A. jest umowa o świadczenie usługi „Integratora Płatności „Paynow””.
Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  • instytucji upoważnionych do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad mElements S.A. np. KNF, UOKiK;
  • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych przy wykonywaniu usług na naszą rzecz.
Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat po rozwiązaniu umowy przez którąś ze stron (na wypadek sporu sądowego). Po upływie powyższych okresów, mElements zanonimizuje dane osobowe.
Kupujący ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich przeniesienia, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Kupujący ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie uodo.gov.pl . Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez mElements znajdziesz w Polityce prywatności
Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik mElements S.A, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@melements.pl