Koszyk

Kupujesz:

Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Take On Me
29,90 zł

Dane do faktury

Konto

Zakładasz nowe konto. Jeśli masz już konto, zaloguj się.


Hasło możesz ustawić później (otrzymasz odpowiedni link mailem).

Płatność

Razem: 29,90 zł


Przetwarzanie danych na potrzeby płatności:

Administratorem danych osobowych jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18. Dane osobowe podane przez Kupującego zostaną wykorzystane przez mElements S.A.w celu realizacji transakcji płatniczej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez mElements S.A. jest umowa o świadczenie usługi „Integratora Płatności „Paynow””.
Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  • instytucji upoważnionych do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad mElements S.A. np. KNF, UOKiK;
  • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych przy wykonywaniu usług na naszą rzecz.
Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat po rozwiązaniu umowy przez którąś ze stron (na wypadek sporu sądowego). Po upływie powyższych okresów, mElements zanonimizuje dane osobowe.
Kupujący ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich przeniesienia, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Kupujący ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie uodo.gov.pl . Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez mElements znajdziesz w Polityce prywatności
Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik mElements S.A, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@melements.pl