Animagia.pl

Polskie wydawnictwo anime

Regulamin – archiwum nr 1

Niniejszy archwialny regulamin ma zastosowanie tylko do zakupów dokonanych do 29 września 2021.

Nie musisz akceptować regulaminu, żeby oglądać (bez zakładania konta) materiały wideo dostępne do bezpłatnego oglądania. Jeśli masz zakupiony od nas, drukowany kupon do wymiany na cyfrową kopię jakiegoś utworu, możesz go wykorzystać bez akceptacji regulaminu i zakładania konta, z pewnymi ograniczeniami: szczegóły tutaj.

Postanowienia ogólne

 1. Serwis Animagia.pl („serwis”) jest Ci udostępniany przez firmę („nas”):

  Animagia.pl Tomasz Lewoc
  ul. Joachima Lelewela 17/2, 53-505 Wrocław
  NIP 8971848814, REGON 368874449
  Adres do komunikacji mailowej, o której mowa w regulaminie: sklep@animagia.pl.

 2. Żeby kupować usługi lub treści cyfrowe w serwisie, musisz posiadać konto w serwisie („konto”). Możesz je utworzyć równocześnie z pierwszym zakupem, podając swój adres mailowy i wypełniając pole „utwórz hasło do konta” przy formularzu płatności.
 3. Jeśli nie masz ukończonych 16 lat, nie możesz założyć konta ani dokonywać zakupów w serwisie. Jeśli masz przynajmniej 16, ale mniej niż 18 lat, Twój rodzic lub opiekun musi przeczytać niniejszy regulamin i zaakceptować go w Twoim imieniu, zanim założysz konto albo dokonasz zakupu z użyciem istniejącego konta. Zakupem jest także zamówienie cyfrowej kopii utworu, której cena wynosi 0 zł, w tym jeśli spadła do 0 zł dzięki zastosowaniu kodu dającego zniżkę.
 4. Nie możesz udzielać dostępu do swojego konta innym osobom. Jeśli, w zakresie przewidzianym przepisami prawa, materiały wideo udostępnione Ci przez nas w serwisie chcesz dzielić z niewielkim gronem osób trzecich, nie możesz tego robić przez podanie im hasła do konta.
 5. Żeby korzystać z serwisu, musisz przebywać w Polsce, lub być osobą zamieszkałą w Polsce, która tymczasowo przebywa w innym kraju Unii Europejskiej.
 6. Aby oglądać materiały wideo dostępne w serwisie, musisz posiadać komputer z przynajmniej procesorem Intel Pentium 3550M lub porównywalnym, albo urządzenie mobilne z układem (SoC) Qualcomm Snapdragon 801 lub porównywalnym. Do płynnego streamowania wideo (oglądania w przeglądarce) potrzebne jest połączenie z Internetem z szybkością pobierania przynajmniej 5mbit/s.
 7. Jeśli kiedykolwiek zechcesz zlikwidować swoje konto, usuniemy je na Twoje życzenie, przesłane nam mailem.
 8. Zgadzasz się na otrzymywanie od nas mailem ważnych informacji dotyczących Twojego konta, dokonanych zakupów oraz zmian w regulaminie serwisu. Nie będziemy wysyłać Ci informacji handlowej, chyba że wyrazisz na to osobną zgodę przy zakładaniu konta lub w ustawieniu po zalogowaniu.
 9. Masz prawo do reklamacji materiałów wideo i usług zakupionych w serwisie. Zgłoszenie reklamacji możesz wysłać mailem lub listem na nasz adres. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis będącej podstawą reklamacji wady produktu, a także adres mailowy który był użyty do dokonania zakupu. Jeśli wysyłasz zgłoszenie inaczej niż mailem z tego adresu, musi ono dodatkowo zawierać dowód zakupu lub zapłaty, np. potwierdzenie przelewu albo fakturę. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni. Rozstrzygnięcie reklamacji wyślemy na adres mailowy użyty do zakupu, chyba że w zgłoszeniu wskażesz inną formę kontaktu.
 10. Możemy wprowadzać zmiany w tym regulaminie. Powiadomimy Cię mailem o zmianach, na 15 dni przed ich wejściem w życie, chyba że zmiany są trywialne (np. poprawienie literówki) lub będą miały zastosowanie tylko do umów zawartych w przyszłości (np. dodanie nowej bramki płatności).

Sprzedaż cyfrowych kopii anime

 1. Za każdym razem, gdy kupujesz cyfrową kopię utworu w serwisie, zawierasz z nami umowę o dostarczenie treści cyfrowych. W ramach tej umowy zapewniamy Ci:
  • możliwość pobrania utworu w formie cyfrowych plików wideo, dowolną liczbę razy tak długo, jak utwór jest w naszym katalogu; oraz
  • możliwość oglądania (streamowania) utworu w przeglądarce internetowej tak długo, jak utwór jest w naszym katalogu;
  przy czym, jeśli w opisie produktu wyraźnie to wskazano, jedna z tych dwóch form dostępu do utworu może być udostępniona z opóźnieniem. Ewentualne usunięcie utworu z katalogu ogłosimy z przynajmniej 35-dniowym wyprzedzeniem na stronie Animagia.pl. Materiał wideo jest przeznaczony wyłącznie do Twojego osobistego użytku i możesz się nim dzielić z wąskim gronem osób trzecim tylko w zakresie przewidzianym przepisami prawa. Raz pobrane pliki wideo możesz zachować na zawsze.
 2. Punkt 11 obowiązuje nawet, gdy cena cyfrowej kopii wynosi 0 zł, w tym jeśli osiągnęła 0 zł dzięki zastosowaniu kodu dającego zniżkę.
 3. Masz prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od jej zawarcia, o ile kupowane treści cyfrowe nie zostały Ci jeszcze udostępnione. Prawo do odstąpienia od umowy tracisz w momencie udostępnienia Ci przez nas cyfrowych materiałów wideo, co w normalnym trybie następuje automatycznie, natychmiast po zakończeniu procesu płatności. Jeśli składasz niestandardowe zamówienie drogą mailową, możesz nie wyrażać zgody na natychmiastowe udostępnienie materiałów, ale w takim wypadku materiały wideo udostępnimy Ci dopiero po 14 dniach (czyli po upływie terminu odstąpienia od umowy).
 4. Dopóki masz prawo odstąpić od umowy, wystarczy, że wyślesz nam mail z adresu powiązanego z Twoim kontem, w temacie wpisując „odstąpienie od umowy”, a w treści podając tytuł utworu, którego umowa dotyczyła.

Usługa Animagia.pl Premium

 1. Za każdym razem, gdy kupujesz usługę Animagia.pl Premium, zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. W ramach tej umowy zapewniamy Ci możliwość oglądania, za pomocą przeglądarki internetowej, wszystkich wideo w naszym katalogu w najwyższej rozdzielczości 1080p (dla niektórych utworów mniejszej, jeśli oryginał, którym dysponujemy, miał mniejszą rozdzielczość) oraz zobowiązujemy się powstrzymać od pokazywania Ci w serwisie jakichkolwiek reklam. Ewentualne usunięcie materiałów w katalogu zobowiązujemy się ogłosić z 35-dniowym wyprzedzeniem na stronie animagia.pl. Zgadzasz się na automatyczne ponawianie płatności za usługę co miesiąc. Szczegółowy harmonogram płatności możesz zobaczyć na swoim koncie PayPal. Zrezygnować możesz w każdej chwili, anulując cykliczną płatność w PayPal, ale zakończenie świadczenia usługi nastąpi dopiero z końcem bieżącego, już opłaconego okresu rozliczeniowego. Nie przysługuje Ci zwrot pieniędzy za czas między anulowaniem cyklicznej płatności a zakończeniem świadczenia usług. Z chwilą zakończenia świadczenia usług umowa wygasa, dając Ci możliwość zawarcia nowej w terminie późniejszym.
 2. Masz prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od jej zawarcia, o ile świadczenie usługi jeszcze się nie rozpoczęło. Prawo do odstąpienia od umowy tracisz w momencie udostępnienia Ci przez nas materiałów wideo do streamowania w wysokiej jakości bez reklam, co w normalnym trybie następuje automatycznie, natychmiast po zakończeniu procesu płatności. Jeśli składasz niestandardowe zamówienie drogą mailową, możesz nie wyrażać zgody na natychmiastowe udostępnienie materiałów, ale w takim wypadku usługę zaczniemy świadczyć dopiero po 14 dniach (czyli po upływie terminu odstąpienia od umowy).
 3. Dopóki masz prawo odstąpić od umowy, wystarczy, że wyślesz nam mail z adresu powiązanego z Twoim kontem, w temacie wpisując „odstąpienie od umowy”, a w treści wspomnisz, że umowa dotyczyła usługi Animagia.pl Premium.