Animagia.pl

Polskie wydawnictwo anime

Polityka prywatności – archiwum nr 2

Niniejsza archiwalna polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych zebranych od 14 września 2019 do 5 grudnia 2020 włącznie. Nie ma zastosowania do danych zebranych wcześniej, ani później.

Jeśli nie masz ukończonych 16 lat, nie możesz dokonywać zakupów w serwisie Animagia.pl („serwisie”). Jeśli masz przynajmniej 16, ale mniej niż 18 lat, Twój rodzic lub opiekun musi przeczytać niniejszy dokument i zaakceptować go w Twoim imieniu, zanim dokonasz zakupu. Zakupem jest także zamówienie cyfrowej kopii utworu, której cena wynosi 0 zł, w tym jeśli spadła do 0 zł dzięki zastosowaniu kodu dającego zniżkę.

Dokonując zakupu w serwisie Animagia.pl, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia (w tym adresu IP, który jest automatycznie rejestrowany w momencie złożenia zamówienia), w zakresie niezbędnym do świadczenia zakupionej usługi lub dostarczenia zakupionych treści cyfrowych, przez administratora danych, którym jest firma („my”):
Animagia.pl Tomasz Lewoc
ul. Joachima Lelewela 17/2, 53-505 Wrocław
NIP 8971848814, REGON 368874449

Dane, które podajesz przy zamówieniu, są nam potrzebne dlatego, że dokonując zakupu, zawierasz z nami umowę zgodnie z regulaminem serwisu. Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane w celu jednoznacznego określenia Twojej tożsamości jako osoby, która dokonała płatności i której przysługuje dostęp do treści cyfrowych lub usług na mocy zawartej umowy. Twoje dane przechowujemy do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń dotyczących umowy (za wyjątkiem Twojego adresu e-mail, który trzymamy bezterminowo, dopóki nie zażądasz jego usunięcia, gdyż jego usunięcie jest równoznaczne z usunięciem całego Twojego konta w serwisie).

Możemy przekazać Twoje dane dostawcy usług płatniczych, za pomocą którego dokonujesz płatności za zamówienie, w zakresie potrzebnym do realizacji płatności.

W przypadkach gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa, możemy przekazać Twoje dane innym podmiotom, a także przechowywać i przetwarzać je po wygaśnięciu ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Masz prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, a także żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Aby z tego prawa skorzystać, wyślij podpisany wniosek na nasz adres lub skontaktuj się z nami pod adresem animagia@animagia.pl. Możesz też wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.

Ciasteczka własne (first-party) wykorzystujemy wyłącznie w celach technicznych, przede wszystkim żeby umożliwić Ci dodawanie produktów do koszyka w naszym sklepie oraz logowanie się na konto. Dzięki tak ograniczonemu stosowaniu nie musimy zawracać Ci głowy upierdliwym powiadomieniem o ciasteczkach, jak tylko odwiedzisz naszą stronę. Możesz zablokować ciasteczka w ustawieniach przeglądarki, ale wtedy wiele funkcji serwisu przestanie działać.

W momencie dokonania przez Ciebie zakupu, lub anulowania rozpoczętej płatności, możemy skorzystać z narzędzia Facebook Pixel, by zbadać skuteczność naszych działań marketingowych. Wiążę się to z zapisaniem na Twoim urządzeniu danych (w formie ciasteczek third-party) wygenerowanych przez to narzędzie (dostarczone przez firmę Facebook), w momencie gdy jesteś na stronie potwierdzającej zakończenie zakupu (lub anulowanie płatności, gdyż to jest ta sama strona). Dokonując zakupu, lub rozpoczynając płatność online, wyrażasz na to zgodę, chyba że w ustawieniach przeglądarki zablokujesz ciasteczka stron trzecich.

Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności. Takie zmiany nie działają wstecz i będą regulować przetwarzanie Twoich danych dopiero po dokonaniu przez Ciebie, po wprowadzeniu zmian, kolejnego zakupu (w ramach którego zaakceptujesz nową politykę prywatności), i będą dotyczyć tylko danych zebranych od tamtej chwili.

W szczególnych przypadkach, w których zaistnieje potrzeba wprowadzenia zmian w przetwarzaniu danych już zgromadzonych, powiadomimy Cię mailem z 15-dniowym wyprzedzeniem, chyba że przepisy prawa dopuszczają zmiany bez powiadomienia w danej sytuacji.